Podstawowe informacje | firmie i zasady ochrony prywatności |
Polityka prywatności PEDAX GmbH (Stan na: maj 2018)

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową www.pedax.de i naszym przedsiębiorstwem oraz naszymi produktami i usługami. W PEDAX rozumiemy, że ochrona Twojej prywatności podczas korzystania z naszych stron internetowych jest dla Ciebie ważna. Dlatego jest dla nas oczywiste, że przestrzegamy przepisów prawnych dotyczących ochrony danych. Ponadto ważnym jest dla nas, abyś jako klient zawsze wiedział, kiedy i jak zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy dane na Twój temat.
W dalszej części informujemy o gromadzeniu i przetwarzaniu innych danych osobowych (np. przechowywaniu, wyszukiwaniu, modyfikacji, ujawnianiu) podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą się osobiście odnosić do Twojej osoby, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.
Jeśli przetwarzamy dane osobowe w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub jeśli korzystamy z usług zatrudnionych usługodawców w zakresie poszczególnych funkcji, ofert lub usług naszej strony internetowej z odniesieniem do przetwarzania danych lub jeśli chcielibyśmy użyć Twoich danych w celach reklamowych, udzielamy Ci poniżej szczegółowych informacji o odpowiednich procesach, w szczególności, o tym jakie dane będą przy tym przetwarzane. Podajemy przy tym również przypuszczalny czas przechowywania lub przynajmniej określone kryteria dotyczące czasu przechowywania, a także odpowiednią podstawę prawną dla danego przetwarzania.

I.    Nazwa i adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, a także innych postanowień dotyczących ochrony danych jest:

PEDAX GmbH, Industriestraße 10 A, 54634 Bitburg, info@pedax.de, www.pedax.de


II.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować pod adresem datenschutz@pedax.de lub pod naszym adresem pocztowym z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.


III. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, a także charakter, cel, podstawa prawna i czas trwania ich wykorzystania

§ 1 Podczas odwiedzania strony internetowej

W przypadku czysto informacyjnego korzystania ze strony internetowej, tj. jeśli się nie rejestrujesz lub nie przekazujesz nam żadnych informacji, gromadzimy tylko osobowe dane dostępowe w tak zwanych serwerowych plikach logów, które są przesyłane przez Twoją przeglądarkę na nasz serwer. W ramach serwerowych plików logów gromadzone są następujące dane:

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica strefy czasowej w stosunku do czasu Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu / kod statusu HTTP
 • każdorazowo przesłana ilość danych
 • strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Dane te są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony pod względem stabilności i bezpieczeństwa oraz ulepszenia naszej oferty, a następnie usuwane. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasze uzasadnione zainteresowanie wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych.

Dane są również przechowywane w plikach logów naszego systemu. Przechowywanie tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie następuje.

Gromadzenie danych do udostępniania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach logów jest niezbędne do działania strony internetowej. W konsekwencji nie ma możliwości sprzeciwu ze strony użytkownika.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów ich gromadzenia. W przypadku zbierania danych celem udostępniania strony internetowej, odpowiednia sesja jest zakończona.

Ponadto korzystamy z plików cookie i usług analitycznych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Więcej informacji można znaleźć w paragrafach V i VI niniejszej Polityki prywatności.


§ 2 Podczas korzystania z dalszych usług, funkcji i ofert naszej strony internetowej
Oprócz czysto informacyjnego wykorzystania naszej strony internetowej, oferujemy różne usługi, oferty i funkcje, które możesz wykorzystać, jeśli jesteś zainteresowany. Aby to zrobić, zazwyczaj musisz podać inne dane osobowe, których używamy do świadczenia usługi i dla których obowiązują wyżej wymienione zasady przetwarzania danych. Usługi, oferty i funkcje zostały opisane poniżej.

(1) Kontakt przez e-mail lub formularz kontaktowy
Kiedy kontaktujesz się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego, jako ogólne zapytanie lub z prośbą o ofertę, zapiszemy dane, dobrowolnie podane przez Ciebie (Twoja firma, Twój adres e-mail, Twoje imię i nazwisko, Twój adres i, jeśli dotyczy, Twój numer telefonu), aby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Podanie nazwy firmy, adresu e-mail, imiona i nazwiska oraz danych adresowych jest wymagane, wszystkie inne informacje są dobrowolne. Odpowiedź zostanie udzielona przy tym przez e-mail lub, jeśli jest to wskazane i wymagane, przez numer telefonu.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes leży w odpowiedzi na Twoją prośbę.
Usuwamy dane, które powstają w tym kontekście po załatwieniu Twojego zapytania lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymagania dotyczące przechowywania.

(2) Newsletter

Za Twoją zgodą możesz zapisać się do naszego newslettera, za pomocą którego poinformujemy Cię o naszych aktualnych, interesujących ofertach.
Aby zarejestrować się w naszym biuletynie, korzystamy z tzw. postępowania Double-opt-in. Oznacza to, że po Twoim zapisaniu się, wyślemy Ci wiadomość e-mail na podany adres e-mail, w której poprosimy o potwierdzenie, że chcesz otrzymywać newsletter. Jeśli nie potwierdzisz wpisania się w ciągu 24 godzin, Twoje informacje zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie jednego miesiąca. Ponadto przechowujemy Twoje adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest udowodnienie twojego wpisania się i, jeśli to konieczne, poinformowanie Cię o możliwym niewłaściwym użyciu Twoich danych osobowych.
Informacją obowiązkową celem wysyłania newslettera jest Twój adres e-mail. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i zostanie wykorzystana do osobistego skontaktowania się z Tobą. Po Twoim potwierdzeniu, zapisujemy Twój adres e-mail w celu wysłania Ci newslettera.
Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO na podstawie Twojej dobrowolnie wyrażonej zgody.
W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na wysłanie newslettera i wypisać się z newslettera. Możesz zadeklarować odwołanie klikając na przycisk na naszej stronie internetowej „Newsletter - Zrezygnuj z subskrypcji”, przez e-mail na adres info@pedax.de lub poprzez wiadomość przesłaną na dane kontaktowe podane w stopce redakcyjnej.

(3) Rekrutacja
Jeśli ubiegasz się o stanowisko w PEDAX GmbH za pośrednictwem adresu e-mail podanego na tej stronie internetowej, dane osobowe, które dobrowolnie złożyłeś, będą używane wyłącznie w celu obsadzenia stanowiska, na które organizowana jest rekrutacja oraz sprawdzenia i przetworzenia Twojej złożonej w związku z tym aplikacji. Po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w odniesieniu do konkretnego stanowiska, dane te zostaną zablokowane do dalszego użytku i usunięte po wygaśnięciu ustawowych wymogów dotyczących przechowywania. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 88 RODO w związku z § 26 ust. 1 BDSG [niemiecka ustawa o ochronie danych].


IV. Przekazanie danych
Nie ma miejsca przekazanie danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Udostępniamy Twoje dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:
-    udzieliłeś swojej wyraźnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1. zd. 1 lit. a RODO,
-    konieczne jest przekazanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO celem dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że masz zasadny interes w nieujawnianiu swoich danych,
-    istnieje ustawowe zobowiązanie zgodne z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO, a także
-    jest to prawnie dopuszczalne i zgodne z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO w celu wykonywania stosunków umownych zawartych z Tobą.


V. Zastosowanie plików cookie

§ 1 Zakres przetwarzania danych

Aby nasza strona internetowa była przyjazna i efektywna oraz aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, stosujemy na różnych stronach tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym i które przechowują określone ustawienia i dane do wymiany z naszym systemem za pośrednictwem Twojej przeglądarki. Za pośrednictwem plików cookie jednostka, która ustawia plik cookie (tutaj, przez nas) otrzymuje pewne informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer.

Pliki cookie nie zawierają danych osobowych i dlatego nie można ich bezpośrednio przypisać do użytkownika. Należy pamiętać, że niektóre pliki cookie są już ustawione, gdy tylko wejdziesz na naszą stronę. Ta strona internetowa używa następujących typów plików cookie:

- niezbędne/funkcjonalne pliki cookie: te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić działanie naszej strony internetowej. Należą do nich na przykład pliki cookie, które pozwalają zalogować się do obszaru klienta.

- przejściowe pliki cookie: są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmują one w szczególności sesyjne pliki cookie. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, dzięki któremu różne zapytania Twojej przeglądarki można przypisać wspólnej sesji. Umożliwi to rozpoznanie komputera po powrocie na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

- stałe pliki cookie: są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od pliku cookie. Możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki w dowolnym momencie.

Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami np. odmówić przyjęcia plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Ponadto przeglądarkę można skonfigurować tak, aby zawsze powiadamiała o utworzeniu pliku cookie. Proszę skonsultować się z odpowiednim dostawcą swojej przeglądarki. Pamiętaj, że odrzucenie plików cookie może skutkować niemożnością korzystania ze wszystkich funkcji strony internetowej.

Podstawą prawną do używania plików cookie jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasze uzasadnione zainteresowanie wynika z powyższych celów, aby oferta naszej strony internetowej była bardziej przyjazna i efektywna.

Więcej informacji o ciasteczkach analitycznych uzyskasz w punkcie VI naszej polityki.


VI. Korzystanie z narzędzi analitycznych
Nasza strona internetowa korzysta z usług analityki internetowej do projektowania i reklamy dostosowanej do potrzeb.

a.    Google Analytics
Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics, czyli sieciową usługę analizującą Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez Ciebie. Informacje generowane przez cookie na temat Twojego korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych umawiających się państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed jego przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA zostanie wysłany pełny adres IP i tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny Twojego korzystania ze strony internetowej, do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług na naszą rzecz, jako operatora witryn, związanych z korzystaniem ze strony internetowej i korzystaniem z Internetu. Przekazany z Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics adres IP nie zostaje wprowadzony przez Google razem z innymi danymi.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i instalując ją: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Zamiast wtyczki przeglądarki, szczególnie w przypadku przeglądarek na mobilnych urządzeniach końcowych, możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie Opt-Out, który zapobiega gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej.
   
Dezaktywowanie Google Analytics
Plik cookie Opt-Out jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej oraz jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik cookie Opt-Out.

Przetwarzanie danych zlecenia

Zawarliśmy z Google umowę na przetwarzanie danych zlecenia i wdrażamy rygorystyczne wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Korzystamy z Google Analytics, aby analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszej strony internetowej. Dzięki uzyskanym statystykom możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, firma Google poddała się EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną do używania Google Analytics jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów.

Informacje zewnętrznych usługodawców: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkownika: http://www.google.com/analytics/terms/de.html , podgląd w zakresie ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html , a także polityka prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy .
   

VII. Reklama

Korzystanie z technologii SalesViewer®:
Na tej stronie internetowej gromadzone i zapisywane są dane do celów marketingowych, badań rynkowych i optymalizacji, dzięki technologii SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH na podstawie uzasadnionych interesów operatora strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Stosowany jest w tym celu, oparty na javascript kod służący do zbierania danych dotyczących przedsiębiorstwa i odpowiedniego korzystania. Dane zebrane za pomocą tej technologii są szyfrowane za pomocą jednokierunkowej funkcji (tzw. Hashing) uniemożliwiającej liczenie wstecz. Dane są natychmiastowo spseudonimizowane i nie służą do osobistej identyfikacji gościa niniejszej strony internetowej.

Gromadzeniu i zapisywaniu danych można się w dowolnym momencie sprzeciwić ze skutkiem na przyszłość, klikając na ten link https://www.salesviewer.com/opt-out, aby zapobiec gromadzeniu w przyszłości przez SalesViewer® w ramach niniejszej strony internetowej. W ten sposób, na Twoim urządzeniu zostanie umieszczony plik Opt-Out-Cookie dla niniejszej strony internetowej. Jeśli chcesz usunąć swoje pliki cookie, musisz ponownie kliknąć na ten link.


VIII. Google Maps

Na tej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stornie internetowej i umożliwić ci komfortowe korzystanie z funkcji mapy.

Odwiedzając tę stronę internetową Google otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej podstrony naszej strony internetowej. Ponadto będą przekazywane dane, o których mowa w § 3 niniejszej deklaracji. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, przez które jesteś zalogowany lub czy takie konto użytkownika istnieje. Jeśli jesteś zalogowany w Google, dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz być powiązany z Twoim profilem w Google, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje dane użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub projektowania stron internetowych zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka ocena jest dokonywana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu zapewnienia dopasowanej do zapotrzebowania reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, jednakże w tym celu musisz się zwrócić do Google.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki uzyskasz w politykach prywatności dostawcy. Znajdziesz tam również dodatkowe informacje na temat swoich praw i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza również Twoje dane osobowe w Stanach Zjednoczonych i poddała się EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informacje na temat zewnętrznych usługodawców: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;


IX. Twoje prawa

Jeżeli przetwarzane są Twoje dane osobowe, masz wobec nas następujące prawa w odniesieniu do dotyczących Ciebie danych osobowych:

–     Prawo do informacji, art. 15 RODO:
możesz zażądać od osoby odpowiedzialnej potwierdzenia, czy przetwarzane będą przez nią Twoje dane osobowe.
Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, możesz zażądać od osoby odpowiedzialnej następujących informacji dotyczących:

 • celów, dla których przetwarzane są dane osobowe;
 • kategorii danych osobowych, które są przetwarzane;
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dane osobowe dotyczące Twojej osoby, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; w tych ostatnich przypadkach możesz poprosić o poinformowanie Cię o odpowiednich gwarancjach zgodnych z art. 46 RODO, związanych z przekazaniem;
 • planowanego czasu przechowywania danych osobowych lub, jeżeli konkretne informacje na ten temat nie są możliwe, kryteriów ustalania czasu przechowywania;
 • istnienia prawa do korekty lub usunięcia danych osobowych dotyczących Twojej osoby, prawa do ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • istnienia prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
 • wszystkich dostępnych informacji na temat źródła danych, jeżeli dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dane dotyczą;
  istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w takich przypadkach – istotnych informacji na temat stosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonego wpływu takiego przetwarzania na osobę, której dane dotyczą.
   
–     Prawo do sprostowania, art. 16 RODO:
użytkownik ma prawo do poprawienia i/lub uzupełnienia danych względem osoby odpowiedzialnej, jeśli przetwarzane dotyczące użytkownika dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Osoba odpowiedzialna musi bezzwłocznie dokonać korekty.

–     Prawo do usunięcia, art. 17 RODO:
a)    obowiązek usunięcia

Możesz zażądać od osoby odpowiedzialnej, aby niezwłocznie usunęła Twoje dane osobowe, a osoba odpowiedzialna jest zobowiązana owe dane natychmiast usunąć, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób.
 • Odwołujesz swoją zgodę, stanowiącą podstawę przetwarzania zgodnego z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. A RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO możesz wnosić sprzeciw (patrz punkt X) wobec przetwarzania, a nie istnieją żadne ważne i prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosić sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania.
 • Twoje dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 • Usunięte danych osobowych dotyczących Twojej osoby jest wymagane w celu wypełnienia zobowiązania prawnego na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna.
 • Dane osobowe dotyczące Twojej osoby zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.
b)    Informacje dla osób trzecich
Jeśli osoba odpowiedzialna ujawniła dane osobowe dotyczące Twojej osoby, a jest zobowiązana do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, podejmie ona odpowiednie środki, także rodzaju technicznego, uwzględniając dostępne technologie i koszty wdrożenia, w celu poinformowania osób odpowiedzialnych przetwarzających dane osobowe, że jako osoba, której dane dotyczą zażądałeś od nich usunięcia wszystkich linków do takich danych osobowych lub kopii lub replikacji takich danych osobowych.
   
c)    Wyjątki
Prawo do usunięcia nie obowiązuje, jeśli przetwarzanie jest konieczne

 • celem korzystania z prawa do wolności słowa i informacji;
 • celem wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na podstawie prawa Unii lub państw członkowskich, któremu podlega osoba odpowiedzialna lub w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej osobie odpowiedzialnej;
 • ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i oraz art. 9 ust. 3 RODO;
 • do archiwalnych celów użyteczności publicznej, do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO w zakresie, w jakim prawo, o którym mowa w części a), prawdopodobnie uniemożliwi lub poważnie ograniczy osiągnięcie celów tego przetwarzania, lub
 • celem dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

-    Prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO:
możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych przy następujących warunkach:

-    jeśli kwestionujesz poprawność dotyczących Twojej osoby danych osobowych przez czas, który umożliwia osobie odpowiedzialnej sprawdzenie poprawności danych osobowych;

-    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a ty odmawiasz usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żądasz ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;

-    osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale ty potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub

-    jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO (por. punkt X) i nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad Twoimi powodami.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Twojej osoby zostało ograniczone, dane te – za wyjątkiem ich zapisu – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli dochodziłeś ograniczenia przetwarzania zgodnie z ww. warunkami, zostaniesz poinformowany przez osobę odpowiedzialną przed zniesieniem ograniczenia.


–     Prawo do powiadomienia, art. 19 RODO:
jeśli masz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych względem osoby odpowiedzialnej, jest ona zobowiązana do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe dotyczące Twojej osoby, o poprawieniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.
Masz prawo względem osoby odpowiedzialnej do otrzymywania informacji o tych odbiorcach.


–     Prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO:
masz prawo do uzyskania odpowiednich danych osobowych dotyczących Twojej osoby, które udostępniłeś osobie odpowiedzialnej w ustrukturyzowanym, powszechnym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Ponadto, masz prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez utrudniania tego przez osobę odpowiedzialną, której udostępniono dane osobowe, pod warunkiem że

-    przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. A RODO lub na podstawie umowy zgodnej z art. 6 pkt 1 lit. b RODO, a

-    przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, masz także prawo do tego, aby Twoje dane osobowe były przekazywane bezpośrednio przez osobę odpowiedzialną innej osobie odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może mieć to wpływu na ograniczenie wolności i praw innych osób.
Twoje prawo do usunięcia pozostaje nienaruszone.
Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub podczas sprawowania władzy publicznej przekazanej osobie odpowiedzialnej.


- Prawo do sprzeciwu, art. 21 RODO:
przysługuje Ci związane z Twoją szczególną sytuacją prawo do sprzeciwu i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach reklamowych. Więcej informacji można znaleźć w punkcie X niniejszej polityki prywatności.


- Prawo do odwołania deklaracji o wyrażeniu zgody w zakresie ochrony danych:
każda zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie odwołana przez osobę odpowiedzialną. Pamiętaj, że odwołanie działa tylko na przyszłość. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody do czasu odwołania.


- Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie, art. 22 RODO:

masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – które będzie miało wobec Twojej osoby skutek prawny lub wpłynie na Ciebie w podobny sposób. Powyższe nie obowiązuje, gdy decyzja

(1)    jest wymagana do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a osobą odpowiedzialną,

(2)    jest dopuszczalna na podstawie ustawodawstwa Unii lub państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna, a owe ustawodawstwo zawiera odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów, lub

(3)    następuje za Twoją wyraźną zgodą.

W przypadkach, o których mowa w pkt. (1) i (3), osoba odpowiedzialna wdraża właściwe środki ochrony praw i wolności oraz Twoich prawnie uzasadnionych interesów, co obejmuje co najmniej prawo do uzyskania interwencji danej osoby ze strony osoby odpowiedzialnej, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Ponadto decyzje oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, o ile nie obowiązuje art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO i istnieją właściwe środki ochrony praw i wolności, a także Twoich prawnie uzasadnionych interesów.


- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, art. 77 RODO:
masz również prawo do złożenia skargi w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego ochrony danych. Swoją skargę możesz skierować do organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, poinformuje Cię, jako skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Twoich wyżej wskazanych praw możesz dochodzić poprzez nieformalne powiadomienie przesłane do nas. Powiadomienie należy skierować do:
   
    1. PEDAX GmbH, Industriestraße 10 A, 54634 Bitburg,

    2. info@pedax.de lub

    3. datenschutz@pedax.de.


X. Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją:
masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących Twojej osoby danych osobowych, oparty na art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) oraz art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez osobę odpowiedzialną lub osobę trzecią); dotyczy to także profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku złożenia przez Ciebie sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i swobodami, lub jeżeli przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach reklamowych
W indywidualnych przypadkach przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obsługi marketingu bezpośredniego. Masz prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach reklamowych; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania dla celów reklamowych, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych do tych celów.

Sprzeciw w ww. przypadkach może nastąpić bez zachowania szczególnej formy i powinien zostać skierowany e-mailem opatrzonym w razie możliwości tematem „Sprzeciw” na adres:

PEDAX GmbH, Industriestraße 10 A, 54634 Bitburg, info@pedax.de lub datenschutz@pedax.de.


XI. Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań, aby przechowywać Twoje dane osobowe, wykorzystując wszelkie możliwości techniczne i organizacyjne w taki sposób, aby nie były dostępne dla osób trzecich. Podczas komunikacji przez e-mail nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych, dlatego zalecamy wysyłanie poufnych informacji pocztą.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak przykładowo zapytania, które wysyłasz do nas jako operator strony internetowej, szyfrowanie SSL. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie poprzez zmianę w wierszu adresu przeglądarki z „http://” na „https://” i symbol kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli włączone jest szyfrowanie TLS, dane, które nam przesyłasz, nie będą mogły zostać odczytane przez osoby trzecie.   

Ta strona korzysta z plików cookie. Po dalszym korzystaniu ze strony internetowej zakładamy umowę. Więcej informacji na temat plików cookie i prywatności